Társasági jog

A gazdasági társaságok szabályozása több szinten, egymásra épülve, egymást kiegészítve valósul meg.